Sejumlah Pelajar Sungkem dan Berikan Cinderamata Pada Guru

233