Palak Pelajar, Residivis Curat Diamankan Polisi

101