Meriah, Ratusan Layang Layang Beradu Kebolehan

127